Contact

Het dagelijks bestuur van CDP Elza Boules.

Bestuur

Naam
Functie
M.Elzakalai Voorzitter
I. Lugas- Wezepoel Secretaris / ledenadministratie
J. Keijer Penningmeester
Jan Fatels Bestuurslid
R. Magre Clubblad

Wedstrijdzaken

Naam
Functie
R. Jansen Voorzitter
K. Kaandorp
R. Kaandorp + Webmaster + Beheerder facebook
A. De Haan
A. v. Kampen

Barcommissie

Naam
Functie
I. Peters Voorzitter
D. Serra-Winters
N. In den Berken

Terreincommissie

J. Fatels
L. Hoekstra

Activiteitencommissie

Naam
Functie
G.de Vos Voorzitter
N. id Berken
I. Schellevisch

 

E-mail adressen:

Rick Kaandorp: rick_kaandorp@hotmail.com (06-51100761)

Kees Kaandorp: keeskaandorp@ziggo.nl (06-16216935)

Ruud Magre: rmagre@versatel.nl (06-40027790)

Magdi Elzakalai (voorzitter): biba@ziggo.nl (06-22427159)

Ineke Lugas (secretaris): Lugas@ziggo.nl (0640581810)