Contact

Het dagelijks bestuur van CDP Elza Boules.

Bestuur

Naam
Functie
M.Elzakalai Voorzitter + Clubblad (tijdelijk)
I. Lugas- Wezepoel Secretaris / ledenadministratie
J. Keijer Penningmeester
H. vd Spoel Plaatsvervanger voorzitter
R. Magre PR

Wedstrijdzaken

Naam
Functie
R. Jansen Voorzitter
K. Kaandorp  
R. Kaandorp + Webmaster + Beheerder facebook
A. De Haan  
A. v. Kampen  

Barcommissie

Naam
Functie
I. Peters Voorzitter
D. Serra-Winters  
N. In den Berken  

Terreincommissie

Naam
Functie
E.Schuurman Voorzitter
J. Fatels  
L. Hoekstra  
H. Pekel  

Activiteitencommissie

Naam
Functie
G.de Vos Voorzitter
L. Koster  
N. id Berken  
I. Schellevisch  

 

E-mail adressen:

Rick Kaandorp: rick_kaandorp@hotmail.com (06-51100761)

Kees Kaandorp: keeskaandorp@ziggo.nl (06-16216935)

Ruud Magre: rmagre@versatel.nl

Magdi Elzakalai (voorzitter): biba@ziggo.nl (06-22427159)

Ineke Lugas (secretaris): Lugas@ziggo.nl